Şiir88 Video

Fuzûlî – Belâ-yı Aşk
1

Fuzûlî – Belâ-yı Aşk

(Bu gazel, hastalığının iyileşmesi için ailesi tarafından Ka’be-i Muazzama’ya götürülen Mecnûn’un orada bizzat yaptığı duadır)
Fuzûlî – Yâd Eylerim
4

Fuzûlî – Yâd Eylerim

Ey geyüp gül-gûn demâdem azm-i cevlân eyleyen Her taraf cevlân edüp döndükce yüz kan eyleyen
Fuzûlî – Henüz
3

Fuzûlî – Henüz

Âlem oldu şâd senden men esîr-i gam henûz Âlem etdi terk-i gam mende gam-ı âlem henûz
Serdar Tuncer – Anna
6

Serdar Tuncer – Anna

Biz her şeye, esirgeyen ve bağışlayan, çokça esirgeyen ve çokça bağışlayan, hep esirgeyen ve hep bağışlayan