Peygamberin Kılıçları
1

Peygamberin Kılıçları

Asım Bin Sabit (r.a) Uhud Savaşı’nda Medine’nin önde gelen zengin ailelerinden Sülafe’nin iki oğlunu öldürmüştür.