Bâkî – Ey Gönül
3

Bâkî – Ey Gönül

Gül gibi olmak dilersen şâd u hurrem ey gönül Lâle-veş elden düşürme câmı bir dem ey gönül