Fuzûlî – Belâ-yı Aşk
2

Fuzûlî – Belâ-yı Aşk

(Bu gazel, hastalığının iyileşmesi için ailesi tarafından Ka’be-i Muazzama’ya götürülen Mecnûn’un orada bizzat yaptığı duadır)
Fuzûlî – Yâd Eylerim
5

Fuzûlî – Yâd Eylerim

Ey geyüp gül-gûn demâdem azm-i cevlân eyleyen Her taraf cevlân edüp döndükce yüz kan eyleyen
Fuzûlî – Henüz
6

Fuzûlî – Henüz

Âlem oldu şâd senden men esîr-i gam henûz Âlem etdi terk-i gam mende gam-ı âlem henûz