Halil Necipoğlu – İhsan-ı Rahmandır Gelen

Bu videodaki sanatçılar

Halil Necipoğlu – İhsan-ı Rahmandır Gelen

Müjde mü’minler size ihsân-ı Rahmân’dır gelen
Şânına ta’zîm edin bu mâh-ı gufrândır gelen

Ondadır feyz-i hidâyet ondadır afv ü kerem
Kadrini bil mevsîm-i inzâl-ı Kur’ân’dır gelen

Iyd-ı ekber her günü kadr-i mübarek her gece
Ehl-i îmâna ne mutlu lutf-ı Sübhân’dır gelen

Zulmet ü kasvetden âzâd etmeye sâimleri
Nûr-ı İslâm nûr-ı îmân nûr-ı irfândır gelen

Hâne-i kalbi temizle hoşça istikbâl için
Ni’meti mebzûl bir mihmân-ı zî-şândır gelen

El-hazer senden şikâyet etmesin yarın amân
Rûz-ı mahşer şâfi’-i ashâb-ı ısyândır gelen

Rahmet ü gufrân hedâyâsıyla cennet bahşeder
Derde dermân vasl-ı cânan ıtk-ı nîrândır gelen

Mâsivâdan sâim ol Remzî dilersen vasl-ı Hak
Râh-ı aşkı kullara ta’lîm-i Yezdân’dır gelen

 
Ahmed Remzi (Akyürek) Dede

Halil Necipoğlu – İhsan-ı Rahmandır Gelen

Güfte: Ahmed Remzi Akyürek
Beste:
Seslendiren: Halil Necipoğlu

(Görüntüleme: 1 / 92)

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İlgili Video Kanalları

YORUM BIRAK