Mehmet Emin Ay – Gül Gibi Dilşad Olun

Bu videodaki sanatçılar

Mehmet Emin Ay – Gül Gibi Dilşad Olun ilahisi sözleri

Gül gibi dilşâd olun ey âşıkân
Geldi mâh-ı rahmet-i Hakk Ramazân
Bülbül-âsâ zâr edin ey sâdıkan
Geldi mâh-ı rahmet-i Hakk Ramazân

Geldi Hakk’dan halka bir mihmân-ı hoş
Eyledi deryâ-yı dil zevkile cûş
İdegör sahbâ-yı zâtı sen de nûş
Geldi mâh-ı rahmet-i Hakk Ramazân

Geldi ol mâh-ı mübârek kim gider
Anda mü’minler derûnundan keder
Dâimâ Hakk’dan nesîm-i feyz eser
Geldi mâh-ı rahmet-i Hakk Ramazân

Geldi ol şehr-i safâ mâh-ı vefâ
Hamdülillah çeşm-i cân buldu cilâ
Mağfiret-cû ol Hudâ’dan Hakkıyâ
Geldi mâh-ı rahmet-i Hakk Ramazân

 
İsmail Hakkı Bursevî (k.s)

 

Mehmet Emin Ay – Gül Gibi Dilşad Olun

Güfte: İsmail Hakkı Bursevî (k.s)
Beste: Neyzen M. Hakan Alvan
Eser Adı: Gül Gibi Dilşad Olun
Albüm Adı: Hüdadan Gelmişiz Cana
Okuyan: Mehmet Emin Ay
Yapım: Beyza Müzik

(Görüntüleme: 1 / 47)

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İlgili Video Kanalları

Bu videonun yer aldığı oynatma listeleri