Serdar Tuncer – Şiir Medeniyeti Albümü Fuzûlî Şiirleri

Serdar Tuncer – Şiir Medeniyeti Albümü Fuzûlî Şiirleri

Divan edebiyatının üç büyük ustası Fuzûlî, Bâkî ve Taşlıcalı Yayhâ’nın şiirleri Serdar Tuncer’in yorumuyla buluştu.

Ünlü şair ve yazar Serdar Tuncer, medeniyet tasavvurumuzun üç büyük isminin şiirlerinden oluşan üç ayrı albüm hazırladı.

Albümler Prof. Dr. Sadettin Ökten, Ömer Tuğrul İnançer, Savaş Ş. Barkçin, Hayati İnanç, Murat Salim Tokaç, Emrah Gökçe’nin danışmanlığında 6 aylık bir hazırlık süreciyle ortaya çıktı.

Albümün niçin ve nasılını proje sahibi Serdar Tuncer albüm kitapçığında yer alan takdim yazısında şunları belirtti:

Bin yıllık muazzam bir mirasın, yeryüzüne yeniden diriltici nefes üfleme iddiasındaki vârisleriyiz. Kendimizi tanıyabildiğimiz, yitiğimizi fark ettiğimiz nispette söyleyeceğimiz sözün muhtevası, anlamı ve tesiri olacak.

Peki, kendimizi nasıl tanıyacağız, yitiğimizi nereden bulacağız?

Selimiye’nin kubbesinden, Itrînin bestesinden, Karahisârî’nin hattından, Divan şiirinin mısralarından, Şeyh Edebâlînin nazarından, Fatih’in iradesinden bir ayna yapıp tutacağız kendimize ve belki de aynada göreceğimiz suret, kendimizden ziyade, asaleti, muhabbeti, zarafeti ve tevazuu ile yitirdiğimiz o muhteşem tasavvurun ta kendisi olacak.

Böylelikle fark edeceğiz ki; yitirdiğimiz her bir hususiyetle birlikte aslında yitip giden bizmişiz ve kaybımızı bulmak aynı zamanda kendimizi tanımak demekmiş…

Türkiye’de bir ilk olan bu çalışma, kendimizi bulma yahut yitiğimizi tanıma, başka bir ifade edişle İslam Medeniyeti’nin Osmanlı yorumuna yeniden aşina olma hamlesine mütevazı bir katkı sunmak amacıyla hazırlanmıştır.

Albümler şiirlerin orijinal metinleri ve günümüz Türkçesi ile karşılıklarının da yer aldığı prestij bir kitapla takdim ediliyor.

(Görüntüleme: 1 / 441)
Fuzûlî – Belâ-yı Aşk
2

Fuzûlî – Belâ-yı Aşk

(Bu gazel, hastalığının iyileşmesi için ailesi tarafından Ka’be-i Muazzama’ya götürülen Mecnûn’un orada bizzat yaptığı duadır)
Fuzûlî – Yâd Eylerim
5

Fuzûlî – Yâd Eylerim

Ey geyüp gül-gûn demâdem azm-i cevlân eyleyen Her taraf cevlân edüp döndükce yüz kan eyleyen
Fuzûlî – Henüz
6

Fuzûlî – Henüz

Âlem oldu şâd senden men esîr-i gam henûz Âlem etdi terk-i gam mende gam-ı âlem henûz