header-hv2

Abdülahad Nurî

Abdülahad Nurî (d. 1594, Sivas – v. ?), mutasavvıf şair.

17. yüzyılın önde gelen mutasavvıf şairlerindendir. Dedesi Şemseddin Sivâsî’nin kardeşi olan Sivas müftüsü Ebü’l-Berekât İsmail Efendi’dir. Babası ise, kadı Muslihuddin Mustafa Safayi Efendi’dir. Annesi, Şemseddin Sivâsî’nin büyük kardeşi Muharrem Efendi’nin kızı Safa Hatun’dur.

Abdülahad Nurî’nin Mahlası

Kaynaklarda Abdülahad Nurî‘nin lakabları Evhadüddin, Künyeleri Ebü’l Mekârim, mahlasları Nûrî olarak geçmektedir.

Abdülahad Nurî’nin Eserleri

Abdülahad Nurî Efendi’nin divan adında bir eseri bulunmaktadır.

(Görüntüleme: 1 / 23)

Video