header-hv2

Ahmet Hatipoğlu

Ahmet Hatipoğlu (d. 1933, Burdur – v. 23 Ağustos 2015, Ankara), TRT ve Devlet Musikisi Korosu şefi ve bestekâr.

Ahmet Hatipoğlu, ilâhiyat Prof. Dr. Mehmet Hatipoğlu’nun ikizi olarak 1933’de Burdur’da dünyaya geldi. 1955’de ses sanatçılığı sınavını kazanarak Ankara Radyosu’na kadrolu olarak girdi. A.Ü.Hukuk Fakültesi’nden 1961’de mezun oldu. Askerlik göreviyle avukatlık stajının bitiminden sonra tekrar Ankara Radyosu’na döndü. İmtihanlarını vererek tanbur sanatçısı, ses yönetmeni (tonmayster) ve kudüm sanatçısı oldu. Tâkib eden yıllarda, “Türk Mûsıkîsi Müdürlüğü” yaptı. Hocalık, denetleme, araştırma ve inceleme, repertuar gibi çeşitli sanat kurulu uzman üyeliklerinde bulundu. S.Ü. Devlet Konservatuarında dört sene kadar hocalık yaptı.

Hatipoğlu, elli yılı aşkın sanat hayatında sayısız dînî ve din dışı Türk Mûsıkîsi eserine icrâ vasfı kazandırarak bu eserleri repertuarımıza katmış ve pek çoğunu bizzat sesi ve sazıyla ya da şefliğini yaptığı Klâsik Koro ve Tasavvuf Mûsikîsi Korusu ile yurt içi ve yurt dışında verdiği konserlerle tanıtmıştır.

Dînî ve din dışı formlarda pek çok bestesi bulunan Hatipoğlu, geliştirdiği ‘Yeni Formlar‘da yazdığı eserlerle, özellikle DÎNÎ MÛSIKÎ’mize nâdîde eserler kazandırmıştır.

Ünlü sanatçının, eşi Sema Hanım’dan Itri ve Emrah adlarında iki oğlu var.

Ahmet Hatipoğlu’nun Ödülleri

Çeşitli ödülleri bulunan Ahmet Hatipoğlu, “Türkiye Yazarlar Birliği” tarafından 1987 yılında “Türk Musikisi dalında ve Tasavvuf Musikisi çalışmalarıyla” “Yılın Sanatçısı” seçilmiş, 1993 de “Türkiye İş Bankası Genel Müdürlüğü”nün açtığı “Türk Sanat Müziği Beste Yarışması”nda “Uşşak Kâr-ı Nâtık” adlı yeni form çalışmasıyla “Büyük Ödül”e lâyık görülmüştür. Kültür Bakanlığı ve TRT’nin birlikte düzenledikleri “1996 Dede Efendi Yılı Türk Sanat Müziği Beste Yarışması”nda “Şehnâz Nakış Beste”si ile birinci olmuş ve “Türk Milletine yaptığı hizmetlerden dolayı 2009 yılı TBMM Üstün Hizmet Ödülü”ne lâyık görülmüştür.

(Görüntüleme: 1 / 32)

Video