header-hv2

Bursalı Yakupzâde Mehmed Efendi

Bursalı Yakupzâde Mehmed Efendi (d. ? , Karaağaç, Bursa – v. 1673, Bursa ), şair, bestekâr, hattat, hafız.

Bursalı Mehmed Efendi, Yakupzâde olarak ünlenmiştir. Bursa’nın Karaağaç Mahallesi’nde dünyaya gelmiştir. Hafız, hattat ve bestekâr olarak nam salmıştır. Bir çok ilahi bestelemiştir. Bunlardan günümüzü kadar ulaşan ve beğeni ile dinlenilen Güftesi Yunus Emre Hazretlerine ait olan “Milk-i Bekâdan Gelmişem” ilahisidir.

Halvetiye şeyhi olan babası Yakup Efendi’den ders alıştır. Babasının yerine Yakup Zaviyesi’ne şeyh olmuştur.

Şiirlerinde “Biçâre” mahlasını kullanan Yakupzâde Mehmed Efendi’nin şiirlerine örnek teşkil etmesi açısından seçmiş olduğumuz bir ikiliği ise şöyledir:

Ey halk rab-ı alanam ey razık hasılıyla gam
Ey mülk yevm el-kıyam senden meded senden meded.

Bursalı Yakupzâde Mehmed Efendi’nin Eserleri

  • Milk-i Bekâdan Gelmişim (Beste)
(Görüntüleme: 1 / 61)

Video