header-hv2

Dilaver Selvi

Dilaver Selvi (Doç. Dr.) (d. 1962, Reşadiye, Tokat – v. ), araştırmacı yazar, şair, öğretim üyesi.

İlkokul eğitiminden sonra hafızlık yaptı. 1982’de İstanbul Zeytinburnu İmam-Hatip Lisesi’nden, 1986’da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1989’da aynı üniversite bünyesinde Tefsir Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans çalışmasını tamamladı. 1996’da “Meşhur Tefsir Literatüründe Tasavvufa Bakış” konulu çalışmasıyla Tefsir Doktoru oldu.

1991-1994 yılları arasında Üsküdar İmam-Hatip Lisesinde Meslek Dersleri öğretmenliği yaptı. 2011’de YTÜ Eğitim Fakültesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümünde Yardımcı Doçent olarak göreve başladı. 2012’de Tasavvuf Anabilim Dalında Doçent oldu. 2013-2015 yılları arasında Kastamonu İlahiyat’ta görev yaptı. 2015’te Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne nakilen atandı. Halen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Tasavvuf Ana Bilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Dilaver Selvi’nin Eserleri

Kitap

 • Gönülden Gönüle Hikmet ve Şiirler, Şadırvan Yayınları
 • Kul’un Yolculuğu / Mirac ve Nefs Terbiyesi, Semerkand Yayınları
 • Ateşin Yakmadığı Aşık, Semerkand Yayınları
 • Kaynaklarıyla Tasavvuf / Adab – Mürşit – Hizmet, Semerkand Yayınları
 • Kadın ve Aile İlmihali, Semerkand Yayınları
 • İslami Kaynaklarda Velayet ve Keramet, Hoşgörü Yayınları
 • Tasavvuf Açısından Manevi Cevherlerimiz İçimizdeki Dünya, Hoşgörü Yayınları
 • Ziyaret Edepleri ve Yolculuk Hükümleri, Hacegan Yayınları
 • Dinimi Öğreniyorum: İman, Namaz, Dua (Cep Boy), Hacegan Yayınları
 • Hak Yolunun Esasları, Semerkand Yayınları
 • Temel İnanç Esasları, Semerkand Yayınları
 • Ehl-i Sünnet İnancı, Semerkand Yayınları
 • Allah Yolunda Yardım ve cömertlik, Semerkand Yayınları
 • Edep Bir Tac İmiş, Semerkand Yayınları
 • Tasavvuf Metodu Olarak Rabıta, Semerkand Yayınları
 • Nefs Terbiyesinde Rabıta, Hoşgörü Yayınları
 • Tefsirlerin Tasavvufa Bakışı Kur’an ve Tasavvuf, Hoşgörü Yayınları
 • Gönül Dostlarının Cemiyeti Islahı, Hacegan Yayınları
 • Mektubat-ı Mevlana Halid, Sey-Tac Yayınları
 • Kur’an ve Tasavvuf, Şule Yayınları
 • Tövbe ve Teslimiyet, Hacegan Yayınları
 • Cemaat ve Kardeşlik Hukuku, Hacegan Yayınları
 • Allah İçin Dostluk, Hacegan Yayınları
 • Kamil Mürşit Kimdir?, Hacegan Yayınları
 • Kaynaklarıyla Tasavvuf 2 Cilt, Semerkand Yayınları
 • Niyet İlim İntisap, Hacegan Yayınları
 • Velileri Sevmede Ölçü, Hacegan Yayınları
 • Tasavvuf ve Terbiye Metodları, Hacegan Yayınları
 • Allah Yolunda Hizmet, Hacegan Yayınları
 • Hayat Ağacı, Hacegan Yayınları
 • Kurtuluş Gemisi, Hacegan Yayınları

Çeviri

 • Bahrü’l-Medid, İbn Acibe El-Haseni, 11 Cilt, Semerkand Yayınları
 • Kalplerin Azığı – Kutu’l – Kulub, Ebu Talib El-Mekki, 4 Cilt, Semerkand Yayınları
 • İlahi Fetihler, Ahmed İbn Acibe El-Haseni, Semerkand Yayınları
 • Gerçek Tasavvuf: Avarifü’l-Mearif, Şihabüddin Sühreverdi, Semerkand Yayınları
 • Kuşeyri Risalesi, Abdülkerim Kuşeyri, Semerkand Yayınları
 • Arifler Yolunun Edebleri, S. Muhammed Saki Haşimi, Semerkand Yayınları
 • Kalplerin Azığı 4: Kutu’l – Kulub, Ebu Talib El-Mekki, Semerkand Yayınları
 • Kısa Surelerin Tefsiri/Duha’dan Nas’a Kadar Surelerin Zahiri ve Tasavvufi Tefsiri, İbn Acibe El-Haseni, Semerkand Yayınları
 • Hücciyyetü’s-Sünne (Sünnetin Delil Oluşu), Abdülgani Abdülhalık, Şule Yayınları
 • Hz. Peygamber ve İlim, Prof. Dr. Yusuf el-Karadavi, Şule Yayınları
(Görüntüleme: 1 / 165)

Video