header-hv2

Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri

Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri (d. 18 Mayıs 1703, Erzurum – v. 22. Haziran 1780, Hasankale, Erzurum) mutasavvıf, İslâm âlimi, bilim insanı, yazar, şair.

Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Marifetname’nin yazarıdır. Küçük yaşlarda annesini ve daha sonra babasını yitiren İbrahim Hakkı Hazretleri, bir süre amcasının yanında kalmış, bu süre içinde eğitimine devam etmiştir. 1747’de İstanbul’a gelerek Sultan I. Mahmud ile görüşmüştür. Yeniden Erzurum’a dönen İbrahim Hakkı Hazretleri, sürekli olarak dinî ve bilimsel konularla ilgilenmiş ve 1780 yılında rahatsızlanarak aynı yılın 22 Haziran günü vefat etmiştir. Kabri Tillo’dadır.

Manzum ve düz yazı toplam on beş eser yazmış olan İbrahim Hakkı Hazretlerinin en önemli eserleri Divan ve Marifetname’dir.

Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri, astronomi, fizik, psikoloji, sosyoloji ve din alanlarında pek çok çalışma yapmıştır. Tasavvufî konularla birlikte, fen bilimleri hakkında da geniş bilgileri kapsayan Marifetname adlı eseri, ansiklopedik bir özellik taşımaktadır. 1757’de tamamlanan Marifetname, yalın ve halkın anlayabileceği bir dilde yazılmıştır.

Yazarın söylediğine göre, Marifetname 400 kitaptan yararlanılarak yazılmıştır. Bu kitapta ilk defa bir alim tarafından Güneş Sistemi (hey’et-i cedide) anlatılmıştır.

Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri’nin Eserleri

  • Marifetnâme
  • Divan
(Görüntüleme: 1 / 26)

Video