header-hv2

Kuddusi Hazretleri

Kuddusi Hazretleri, Asıl adı Ahmed bin Hâcı İbrâhim’dir. 1769’da (hicri 1183) Niğde’nin Bor ilçesinde dünyaya gelmiştir. Hicri 1265 (miladi 1849) senesi Cemâzil-âhır ayında Bor’da vefât etmiştir. Bir şiirinde Kuddûsi isminin kendisine bizzat Allah Teâlâ tarafından verildiğini anlatmıştır.

Kuddusi Hazretleri sayfası taşınmıştır.

Daha fazla bilgi için bakınız “Ahmed Kuddusi” Hazretleri sayfasına…

(Görüntüleme: 1 / 12)

Video bulunamadı