kanal-mevlana-siirleri

Mevlâna Celâleddin-i Rûmî

Şair, yazar, mutasavvıf, şeyh.

Mevlâna Celâleddin-i Rûmî (Muhammed Celâleddin) (30 Eylül 1207, Belh – 17 Aralık 1273, Konya), şair, yazar, mutasavvıf, şeyh.

Babası, Bahâ-i (Bahâeddin) Veled adıyla ünlenmiş olan Sultanu’l-Ulemâ Bahâeddin Muhammed, annesi ise Mümine Hâtun’dur.

Hz. Mevlana’nın vefatından sonra oğlu Sultan Veled, babasının öğretileri doğrultusunda Mevlevilik tarikatını kurmuş, kısa zamanda geniş bir coğrafi alana yayılan Mevlevilik başta Türkiye olmak üzere Balkanlar, Suriye, İran, Afganistan, Pakistan ve Hindistan gibi ülkelerde taraftar bulmuş ve bugüne dek varlığını sürdürmüştür.

Tümü Farsça yazılmış beş eserinden ikisi, yani “Mesnevi” ve “Divân-ı Kebir” manzum olup hacim ve önem bakımından diğer üç eserinden önceliklidir.

Mevlâna Celâleddin-i Rûmî’nin Eserleri

  • Mesnevi-i Şerif
  • Divân-ı Kebîr
  • Fihi Mâfîh
  • Mecâlis-i Seb’a
  • Mektubât
(Görüntüleme: 1 / 76)

Video