header-hv2

Mustafa Hakan Alvan

Mustafa Hakan Alvan (d. 1970, Sakarya – ), Musiki Öğretmeni, Bestekar, Neyzen.

1970 yılında Sakarya’da doğan Hakan Alvan müzik eğitimini Sakarya Belediye Konservetuarında tamamladı. Bu okulda, Bekir Sıtkı Sezgin, Neyzen Ümit Gürelman ve Haydar Sanal gibi hocalardan ders aldı. Mustafa Hakan Alvan, daha sonra İstanbul Üniversitesi Konservatuarı’nda, TRT İstanbul Radyosu’nda neyzen olarak görev yaptı. Sanatçı 1991’de TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu’na girdi. Bu toplulukta tasavvuf müziğinin önemli isimlerinden Ahmet Özhan’la çalışmaya başladı.

Daha sonra,tasavvuf müziği alanında beste çalışmalarına başladı. Bu alanda klasik ve postmodern eserler meydana getirdi. Bunlar arasında, Manisalı Ahmet Şemseddin Marmaravî’nin “Câmiü’l-Esrâr” adlı mesnevisinden “Hikmet” ve Mevlevi şairlerin şiirlerinden oluşan “Nev niyâz” adlı kompozisyonları ilgi çekti.

Tasavvuf müziği sahasında yüzü aşkın eseri bulunan Avlan, halen Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu’nda Ney sanatçısı olarak görev yapmaktadır ve bu toplulukla birlikte dünyanın bir çok ülkesinde konser vermiştir. Sanatçı Boğaziçi Üniversitesi Türk Müziği Kulübü yanında Tasavvuf Müziği Vakfı gibi sivil toplum kurumlarında verdiği ney dersleriyle gençlere bu kültürü aktarmaya çalışmaktadır.

Neyzen Mustafa Hakan Alvan, Mustafa Ozak Efendi’nin ‘Bayram Edelim’ şiiri ve Hasan Sezayi-i Gülşeni’nin ‘Muhammed’dir Cemâl-i Hakk’a Mir’ât’ şiirlerinin de bestesini yaparak tasavvuf müziğine kazandırdı.

Mustafa Hakan Alvan Eserleri

Kompozisyon:
Hikmet
Nev niyâz

(Görüntüleme: 1 / 34)

Video