header-hv2

Osman Hulûsi Efendi

İslâm âlimi, şair

Osman Hulûsi Efendi (d. 1914, Darende, Malatya – v. 1990, Darende, Malatya), İslâm âlimi, şair.

1914-1990 yılları arasında Malatya’nın Darende ilçesinde yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Darendevi (rah.) yapmış olduğu hizmetlerle 20. yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Darendevi’nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi‘dir.

Küçük yaştan itibaren ilahi ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Hulusi Efendi eserin gelirlerini Darende’ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra kendi kurmuş olduğu vakıf tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır.

O’nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından da ilahi albümlerinde seslendirilmektedir.

Osman Hulûsi Efendi’nin Eserleri

Divan-ı Hulûsi-i Darendevi
1986 yılınıda basımı gerçekleştirilen eser, Osman Hulûsi Efendi’nin küçük yaştan itibaren ilahi ilham ile kaleme aldığı şiirlerinden oluşmaktadır.

(Görüntüleme: 2 / 189)

Video