header-hv2

Salih Baba

Salih Baba (d. 1846, Erzincan – v. 1906, Erzincan), İslâm âlimi, şair.

Erzincan’da dünyaya geldi. Babası Mustafa Efendi, annesi Atîke Hanım’dır. Doğuştan bir kolu çolak, bir ayağı kısa olan Sâlih ilk dinî bilgileri imam olan babasından aldı. Ailesi çilingirlikle uğraştığı ve çilingir dükkânında tüfek de tamir edildiği için “Tüfekçizâde” lakabıyla anıldı. İki defa evlendi ve üç oğlu oldu.

1906 yılında ahirete intikal eden Salih Baba (rah.) Erzincan’da Kırtıloğlu Tekkesi yakınında Akmezarlığa defnedildi.

Birçok şiirinde âyet ve hadislere yer veren Sâlih Baba’nın aruz vezniyle yazdığı manzumelerinde dili ağır, hece ölçüsüyle yazdıklarında oldukça sadedir. Şairin Râbıta-i Nakş-i Hayâlî adlı divanı dışında iki eserinin daha olduğu, ancak bunların 1939 Erzincan depreminde kaybolduğu söylenmektedir.

(Görüntüleme: 1 / 7)

Video