header-hv2

Sebilci Hüseyin Efendi

Sebilci Hüseyin Efendi (bilinen adı ile Hüseyin Sebilci) (d. 1894, İstanbul – v. 1975, Üsküdar, İstanbul), bestekâr, ilahi ve kaside sanatçısı.

Dedesi tarîk-i uşşâkiyye meşâyinden Sadeddin Efendi amcası Hüsâmeddin Uşşâkî Âsitânesi’nin son postnişîni Mustafa Hilmî Sâfî Efendi’dir.

Sebilci Hüseyin Efendi, amcası Mustafa Hilmî Sâfî Efendi sâyesinde devrin en muktedir zâkirlerinden ve mûsikîşinâslarından dersler almışdır…Dînî mûsikî ve zikir usûllerini, Bahariye Mevlevîhânesi kudumzenbaşısı Şevki Efendi ve meşhûr zâkirbaşı Kasımpaşalı Cemâleddin Efendi’den, lâ-dînî mûsikîyi, Selanikli Ahmed Efendi ve Ûdî Abdi Bey’den meşketmişdir.

Tekkelerin açık oluğu dönemde sayısız tekkede zâkirlik yapan Sebilci Hüseyin Efendi tekkeler kapandıktan sonra da zikrullaha devam eden Kasımpaşa’daki Aynî Ali Baba Tekkesinde, Tophane’deki meşhûr Kâdirîhâne’de ve Karagümrük’deki Nureddin Cerrâhî Âsitânesinde zâkir olarak çok hizmet etmiş ve âşıkları cezbeye getirmişdir.

Sebilci Hüseyin Efendi, tekkelerin kapatılmasından sonra geçim sıkıntısı çekmiş ve zaruri olarak gazelhânlık yapmıştır. İstanbul, Ankara, İzmir gibi birçok önemli şehirde çeşitli saz topluluklarında gazelhânlık icralarında bulunmuştur. Bazı gazelleri taş plaklara kaydedilmişdir.

Başından sonuna bütün bahirleri, kasîde ve ilâhîleri ile mevlid-i şerîfi tek başına okuyabilmesi, hiç ara vermeden hem bendir çalıp hem ilâhî ve kasîde okuyarak çok uzun fasıllar icrâ edebilmesi, artık tamâmen unutulmuş bir tekke usûlü olan ‘perde kaldırma’daki ustalığı, bir anda irticâlen beste yapabilmesi onu benzerlerinden ayırmaktadır.

Türk tasavvuf musikisine birçok eser kazandıran Sebilci Hüseyin Efendi, “Güzel Aşık”, “Şu Benim Divane Gönlüm” gibi beğeni ile dinlenilenilen ilahilerin de bestekârıdır.

1975 yılında Üsküdar’da yalnız yaşadığı evinin kapısı önünde hayata gözlerini yuman Hüseyin Efendi’nin cenaze namazı Üsküdar Yeni Valide Sultan Camii’nde kılınmıştır. Naaşı ise Karacaahmet Mezarlığı’nda Karacaahmet Mescidi’nin arka kısmına defnedilmiştir.

Sebilci Hüseyin Efendi

bestekâr, ilahi ve kaside sanatçısı.

(Görüntüleme: 1 / 164)

Video