Yavuz Sultan Selim Han ve Hizmetçi Kız

Selimi

Osmanlı padişahı, şair

Selimi; I. Selim olarak da bilinen tam adıyla Yavuz Sultan Selim Han; 10 Ekim 1470 – 21/22 Eylül 1520).

Dokuzuncu Osmanlı padişahı ve 88. İslam halifesidir. Aynı zamanda ilk Türk İslam halifesi ve Hâdim’ul-Harameyn’uş-Şerifeyn (Mekke ve Medine’nin Hizmetkârı) unvanına sahiptir. Şair yönüyle de bilinen Sultan, şiirlerinde “Selimi” mahlasını kullanmaktaydı.

Arapça ve bilhassa Farsça’ya çok hakim olan Yavuz Sultan Selim Han’ın, kendi el yazısı ile Selimî mahlasıyla yazılmış olan Farsça manzumeleri günümüzde Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi’nde bulunmaktadır. Farsçanın yanında Türkçe şiirleri de bulunan Selim’in, Farsça olan Divân’ı 1306 yılında İstanbul’da basılmış olup, 1904 tarihinde de Alman İmparatoru II. Wilhelm’in emri ile Paul Horn tarafından Berlin’de yeniden nesredilmiştir.

(Görüntüleme: 1 / 21)

Video