Bedirhan Gökçe – Efendi’ye

Bu videodaki sanatçılar

Bedirhan Gökçe – Efendi’ye şiiri

Hazret-i Hakk bu asırda seni sultân etmiş
Hüsn-i ahlâkı Hulûsî sana ihsân etmiş

Almadın gerçi zâhir hocasından dersi
Okutup ilm-i ledünn fâiku’l-akrân etmiş

Nûr-ı vechinde yazılmış budur evlâd-ı Nebî
Cân gözüyle okuyanlar, seni cânân etmiş

Hâl-i hazırda Fuzûlî’liği tevfîk kılıp
Şiir inşâd ile de kâmil insân etmiş

Fazlını, kadrini takdîr edemezler nâdân
Zâhiren insân iseler ma’nâda hayvân etmiş

Kim severse seni cândan, o efendim mü’min
Seni rencîde eden münkiri Süfyân etmiş

Çok şükür Rabb’ime, cândan severim sıdk ile ben
Bu atâyâyı bana Hâlık-ı Yezdân etmiş

Hakk’a binlerle şükür Dârende’yi ihyâ etti
Ehl-i tevhîdin içinden, seni kumandan etmiş

Seni vasf etmeğe Korkmaz’da liyâkat ne gezer
Sana karşı muhabbet anı gûyân etmiş.

 

Bedirhan Gökçe – Efendi’ye

Şiir: Osman Hulûsi Efendi (k.s)
Müzik:
Seslendiren: Bedirhan Gökçe

(Görüntüleme: 1 / 77)

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İlgili Video Kanalları

YORUM BIRAK