Senai Demirci – Yare Ulaşdır

Bu videodaki sanatçılar

Senai Demirci – Yare Ulaşdır şiiri sözleri

Yâ Rabb ne olur derd-i dili yâra ulaşdır
Bu bülbül-i nâlânı o gül-zâra ulaşdır

Hasreti anın açdı nice yâre bu dilde
Bîmâre dili sen ana tîmâra ulaşdır

Bu âşık-ı bî-çâreye kılsın meded artık
Gûş etdir ana nâlemi bu zâra ulaşdır

Gurbete düşüp oldum esîr-i gam-ı hicrân
Bu gamlıyı lutf ile o gam-hâra ulaşdır

Firkat oduna yakma bu cânımı efendim
Ol vâris-i yektâ Ahmed-i Muhtâr’a ulaşdır

Kıtmîrliğe şâyeste kıl anın kapısına
Rahm eyleyüben ol der-i dil-dâra ulaşdır

Matlûbunu ver hürmetine İmâmü’l-Harameyn’in
Hulûsî’yi ol yâr-ı vefâdâra ulaşdır

 

Senai Demirci – Yare Ulaşdır

Şiir: Osman Hulûsi Efendi (k.s)
Müzik:
Seslendiren: Senai Demirci

(Görüntüleme: 1 / 929)

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İlgili Video Kanalları

YORUM BIRAK